Wyniki Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

Walne Zebranie odbyło się 2 X 2021 w Gdyni. Uczestnikom zebrania Zarząd przedstawił sprawozdanie z czteroletniej kadencji.  W głosowaniu tajnym poszczególni członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. Następnie zebrano kandydatów do Zarządu i OKR. Wybory przebiegły sprawnie. Do Zarządu weszli:

Dariusz SP2HQY, Włodzimierz SP2GCE, Adam SP1ZZ, Roman SQ2RH i Wojciech SP2ALT. Zastępcami zostali: Michał SP2XDM i Janusz SP2OFS

Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Rafał SQ2IHP, Stefan SQ2OFX i Jan SP2FWC. Zastępcami zostali: Roman SQ2OTU i Sławomir SP2MHD

Oba gremia po krótkiej naradzie ustaliły podział funkcji:

Prezesem POT PZK został Dariusz SP2HQY.
Wiceprezesi: Adam SP1ZZ i Roman SQ2RH.
Skarbnik Włodzimierz SP2GCE.
Sekretarz Wojciech SP2ALT.

Przewodniczącym OKR został Rafał SQ2IHP.

Zebranie skończyło się kilka minut po 15.

Życzymy Nowemu Zarządowi owocnej pracy.

 

 

 

 

Stacje Okolicznościowe

  • 1

Zarząd

Prezes SP2HQY Dariusz Mankiewicz
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Wiceprezes SQ2RH Roman Hennig
Wiceprezes SP1ZZ Adam Sławski

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący  SQ2IHP Rafał Machol
Członek komisji  SQ2OFX Stefan Wieczorek 
Członek komisji  SP2FWC Jan Kupski 

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 18:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca, od 17:00 do 18:30
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660