Najnowsze wiadomościSkładki członkowskie w POT PZK na 2022

Informujemy, że wysokość składki na 2022 rok nie uległa zmianie i przedstawia się następująco:Rodzaj składkiKwota ZGKwota OTWpłataSkładka członka zwyczajnego12040160Składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia9040130Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia301040Składka członka nadzwyczajnego30030Składka członka wspomagającego20020Wpisowe01010Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki oddziałowej nie uległa zmianie i w 2020 roku będzie taka jak w latach ubiegłych. Składkę członkowską, jako sumę składki oddziałowej i odpowiedniej składki do ZG wpłacamy wyłącznie na konto oddziału. Wpłaty ...

Spotkanie wiliglijne POT PZK 15.12.2021

Zapraszamy na tradycyjne spotkanie świąteczne naszego oddziału w środę 15.12.2021 do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ulicy 3 Maja .Wcześniejsze zapowiedzi są aktualne. Rozpoczęcie o 18:00.Zarząd POT PZK

Wyniki Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego - 2021

Walne Zebranie odbyło się 2 października 2021 w Gdyni w GCOP. Uczestnikom zebrania Zarząd przedstawił sprawozdanie z czteroletniej kadencji. W głosowaniu tajnym poszczególni członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. Następnie zebrano kandydatów do Zarządu i OKR. Wybory przebiegły sprawnie. Do Zarządu weszli:Dariusz SP2HQY, Włodzimierz SP2GCE, Adam SP1ZZ, Roman SQ2RH i Wojciech SP2ALT. Zastępcami zostali: Michał SP2XDM i Janusz SP2OFSDo Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli:Rafał SQ2IHP, Stefan SQ2OFX i Jan SP2FWC. Zastępcami zostali: Roman SQ2OTU i Sławomir SP2MHDOba gremia po krótkiej naradzie ustaliły podział ...

Spotkanie w GCOP - 9.11.2021

Idąc za ciosem Walnego Zebrania w dniu 9.11.2021 (drugi wtorek miesiąca) spotykamy się w GCOP o g. 18:00.Proszę pamiętać o ograniczeniach dotyczących zgromadzeń. W GCOP będzie trzeba podpisać oświadczenie, że jest się zdrowym i podać dane kontaktowe na wszelki wypadek. Oświadczenia te będą niszczone po 2 tygodniach od spotkania lub użyte przez Sanepid gdyby ktoś zachorował.Nosimy maski, dezynfekujemy ręce i utrzymujemy dystans, ale możemy porozmawiać i podyskutować.Zarząd POT PZK

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze POT PZK - 2021

Zawiadamiamy, że w dniu 02.10.2021 roku o godz. 12.15/12.30 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Gdańsku. Zebranie odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 w Gdyni. Oficjalne zawiadomienia z porządkiem obrad zostaną wysłane drogą elektroniczną i tradycyjną (w wyjątkowych wypadkach) po ostatecznym uzgodnieniu tego terminu w GCOP.

MSK Renifer 2021

Jak już informowaliśmy na stronie forum SP7PKI (strona forum PKI) a przede wszystkim na stronie spotkania http://mskrenifer.pl po rocznej przerwie, spowodowanej obostrzeniami covidowymi odbędzie się Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców „Renifer 2021”. Do tej pory spotykaliśmy się kilkukrotnie w Bachorzu. W tym roku, jak było podane we wcześniejszych komunikatach (Zapowiedź , Komunikat nr 1 ) spotykamy się w Swornychgaciach w Ośrodku Wypoczynkowym „Psia Góra” https://psiagora.pl/ Dobry socjal, ciekawa okolica, a od Bachorza to tylko 14 km dalej zobacz na mapie.. Ci, którzy ...

Biuro POT PZK w sierpniu 2021

W czwartek 12 VIII 2021 biuro będzie czynne od 17:30 do 19:00.Można odebrać i wysłać karty QSL, załatwić sprawy organizacyjne.Wojciech SP2ALTSekretarz OT09

Stanisław SP2GNB SK

Do naszej wiadomości z dużym opóźnieniem dotarła smutna wiadomość o śmierci w dniu 21.08.2021 roku śp. Stanisława Antoniego Bruskiego SP2GNBZ naszego środowiska odszedł kolejny kolega, człowiek wielu talentów i pasji, zajmujący się nie tylko krótkofalarstwem, bowiem drugim jego hobby to było modelarstwo lotnicze.Stanisław pracował jako nauczyciel akademicki i posiadał stopień doktora nauk technicznych.Msza święta i pogrzeb odbyły się w dniu dzisiejszym - 27 sierpnia 2021.Cześć Jago pamięci!Zarząd POT PZK

Składki członkowskie na rok 2021

Informujemy, że wysokość składki na 2021 rok nie uległa zmianie i przedstawia się następująco:Rodzaj składkiKwota ZGKwota OTWpłataSkładka członka zwyczajnego12040160Składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia9040130Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia301040Składka cżłonka nadzwyczajnego30030Składka cżłonka wspomagającego20020Wpisowe01010Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki oddziałowej nie uległa zmianie i w 2020 roku będzie taka jak w latach ubiegłych. Składkę członkowską, jako sumę składki odziałowej i odpowiedniej składki do ZG wpłacamy wyłącznie na konto oddziału. Wpłaty ...

Marian SP2MW SK

4 XII 2020 r odszedł od nas znany wielu kolegom śp. Marian Zbroiński SP2MW ex. SP2HPM członek PZK oraz klubu SP2KAC - od początku swojej kariery krótkofalarskiej z zamiłowania uczestnik zawodów krajowych i międzynarodowych i łowca DX-ów.Pogrzeb 12 grudnia o godzinie 11 na cmentarzu w Nowym Porcie w Gdańsku.Spoczywaj w pokoju! Cześć jego pamięci!Zarząd POT PZK