Pomorski Oddział Terenowy nr 09 Polskiego Związku Krótkofalowców

REGULAMIN DYPLOMU Z OKAZJI "200 LAT LATARNI MORSKIEJ W ROZEWIU"


English version of the award rules

1.Nazwa dyplomu: "200 years of the Lighthouse ROZEWIE" (200 Lat Latarni Morskiej ROZEWIE).

2. Cel: uczczenie 200-setnej rocznicy wybudowania i uruchomienia Latarni Morskiej w Rozewiu.

3. Organizator: Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców wraz z grupą lokalnych klubów i krótkofalowców.

4. Termin akcji radiowej: od 01 do 31 sierpnia 2022 roku.

5. Pasma i emisje dowolne 160-6 + WARC + 2m + 70cm, do dyplomu nie zalicza się powtórek łączności na innym paśmie lub emisją.
Emisje SSB, FM oraz AM będą traktowane jako PHONE, nastomiast wszystkie emisje cyfrowe jak: RTTY, PSK, FT4, FT8 itd. traktowane będą jako DIGI.

6. Stacje okolicznościowe organizatora biorące udział w akcji dyplomowej:
SN200R – operatorzy klubu SP2KAC (SP2XX);
SN200O – operatorzy klubu SP2KFQ (SP2ALT, SQ2ICX, SP2V);
SN200Z – operatorzy klubu SP2PMW (SP2DPK, SQ2OFX, SP2SCH);
SN200E – operatorzy klubu SP2ZIE (SP2HQY, SP2MGR);
SN200W – operatorzy klubu SP2YWL (SP2FWC, SP2RBA, SQ2IHP, SQ2HEB, SP2V);
SN200I – operatorzy klubu SP2YKS ;
SP200E – operatorzy stacji SP2PGD, (SQ2RH, SP2AYC, SP2GCE, SP2EBG);

oraz dwie stacje ze statusem JOKER:
3Z200LHR – operator SP5EZJ;
3Z25ILLW – operator SP1ZZ (International Lighthouse Lightship Weekend – ILLW, 2022 is the 25th Anniversary of this popular event).

7. Punktacja.

Żeby aplikować o pamiątkowy e-Dyplom:
stacje z SP – muszą zaliczyć 7 QSOs ze stacjami okolicznościowymi zdobywając wszystkie literki składające się na nazwę ROZEWIE.

stacje z EU - muszą zaliczyć min. 5 dowolnych QSOs z stacjami dającymi literki do nazwy ROZEWIE;

natomiast stacje DX-owe (spoza EU) – muszą zaliczyć tylko 3 dowolne QSOs ze stacjami dającymi literki do nazwy ROZEWIE.
Stacje typu JOKER zastępują każdą inną literkę w nazwie ROZEWIE.
Stacje JOKER pracować będą tylko w weekend latarniany 00.01 UTC 20th August to 24.00 UTC 21st August 2022 (48 hours).

8. Dyplom jest dostępny również dla stacji SWL.

9. Zgłoszenie na dyplom.

Tylko w formie elektronicznej poprzez platformę internetową organizatora ze strony http://ot09.pzk.org.pl/akcje/200lhr/200lhr.php do dnia 31 grudnia 2022 roku. W szczególnych przypadkach i w bardzo ograniczonym zakresie via mail lub pocztą tradycyjną do Award Managera SP1ZZ. Stacje SWL mogą skorzystać z aplikacji internetowej lub przesyłają swoje logi elektronicznie na e-mail Award Managera SP1ZZ (sp1zz@op.pl).
10. Award Menagerem dyplomu "200 lat Latarni Morskiej ROZEWIE" jest: Adam Sławski - SP1ZZ.

11. Nie ma potrzeby potwierdzania łączności ze stacjami organizatora akcji dyplomowej w formie kart QSL, nie są one wymagane do weryfikacji zgłoszonych łączności i zdobytych QSOs. O dyplom można aplikować w oparciu o platformę internetową organizatora dostępną pod adresem http://ot09.pzk.org.pl/akcje/200lhr/200lhr.php

12. Zainteresowani wymianą kart QSL lub potwierdzeniem łączności ze stacjami okolicznościowymi poprzez biura QSL lub elektronicznie via QRZ.COM Logbook każdej ze stacji organizatora.


Award 200 years of the LH ROZEWIE

Linki:
Regulamin dyplomu "200 Lat Latarni Morskiej ROZEWIE"
International Lighthouse Lightship Weekend - ILLW
Lighthouse ROZEWIE view from drone "by https://polskazdrona.eholiday.pl


Our multicall QSL Card:

QSL Card 200 years LH ROZEWIE QSL Card 200 years LH ROZEWIE

Click here to check & download your e-Award !Short statistics: