Pomorski Oddział Terenowy nr 09 Polskiego Związku Krótkofalowców

Dla członków POT PZK:


POT PZK Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.


Polityka RODO w POT PZK nr 9 w Gdańsku i na stonach serwisu https://ot9.pzk.org.pl, - text wkrótce.