Powrót

2023/02/05

1,5% Twojego Podatku to dla nas MOC !


Zwracamy się z gorącą prośbą, jeśli to możliwe o przekazanie 1,5% Twojego podatku na rzecz naszego oddziału. Na 100% nie zmarnujemy Twojej darowizny. Pracujemy z młodzieżą i dla młodzieży propagując zainteresowanie elektroniką i radiotechniką, integrujemy lokalne środowisko radioamatorskie, organizujemy różnego typu imprezy i akcje radiowe. Jak przekazać nam 1,5% Twojego podatku najlepiej wejść na ikonkę 1% tam jest szczegółowy opis tej procedury.

Kto może przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku mogą przekazać Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) osoby fizyczne rozliczające się w Polsce:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37),
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36 lub PIT-36L lub PIT-38),
- emeryci (jeśli samodzielnie wypełniają PIT-36 czy PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1,5% PIT-OP, gdy rozlicza ich ZUS).

1,5% podatku nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe.

W 2022 r. wzrosła kwota wolnej od podatku do 30 tys. zł, oznacza to, iż podatnicy, którzy miesięcznie zarabiają równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź mniej (jeśli np. zostali zatrudnieni w niepełnym wymiarze pracy bądź przepracują krócej niż 12 miesięcy w ciągu roku), nie będą w stanie podzielić się 1,5 % swojego podatku, natomiast reszta podatników będzie mogła przekazać 1,5% podatku do OPP.

Jak przekazać 1,5% od Twojego podatku?

Procedura przekazania 1,5% podatku jest łatwa i zajmuje tylko chwilę. Wystarczy w rozliczeniu podatkowym podać numer KRS wybranej organizacji, kwotę podatku (musi być zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy).
Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na przekazanie danych do naszego Stowarzyszenia.

Co jest ważne przy przekazywaniu 1,5% podatku do OPP?

Przy przekazywaniu 1,5% podatku bardzo ważne jest dotrzymanie terminowości składania deklaracji, korekt do deklaracji oraz opłacenia podatków. Należy również bezbłędnie wpisać numer KRS naszego Stowarzyszenia, bo to na jego podstawie Urząd Skarbowy wie, jak rozdysponować środki. Należy również pamiętać, iż na jednej deklaracji można wskazać tylko jedną Organizację Pożytku Publicznego.

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia ?

Wypełnij rubrykę wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniach PIT (28, 36, 36L, 37, 38), podając następujące dane:

- wnioskowaną kwotę, którą chcesz przekazać (wnioskowana kwota nie może przekraczać 1,5% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół);
- numer KRS PZK: 0000088401;
- w rubryce cel szczegółowy 1,5% dodatkowy opis wpisać (Pomorski Oddział Terenowy PZK Gdańsk);
- dodatkowo wyraź zgodę na przekazanie danych dla naszego Stowarzyszenia.

Z góry serdecznie dziękujemy.
Zarząd POT PZK

1,5% Twojego Podatku to dla nas MOC !


Opublikował: Roman SQ2RH
Share this news: