Pomorski Oddział Terenowy nr 09 Polskiego Związku Krótkofalowców

Regulamin dyplomu „pomorska 9-tka"


1. Cel dyplomu: Aktywizacja kontaktów radiowych z członkami POT PZK nr 9 w Gdańsku.
2. Wydawca: Pomorski Oddział Terenowy PZK nr 9 w Gdańsku.
3. Award Manager: W każdej kadencji, zawsze pierwszy wiceprezes POT PZK nr 9 w Gdańsku, od roku 2022 Roman SQ2RH.
4. Czas wydawania dyplomu: Od 1.08.2022 roku bez ograniczeń czasowych.
5. Numerowany dyplom będzie dostępny tylko w formie elektronicznej.

Warunki uzyskania dyplomu

6. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy przeprowadzone od 01 sierpnia 2022.
7. Pasma i emisje dowolne.
8. Nie zalicza się łączności przeprowadzone podczas zawodów międzynarodowych i krajowych, poprzez przemienniki i echolink.
9. Dyplom wydawany jest za uzyskanie 99 punktów za przeprowadzone łączności lub nasłuchy.
10. Łączność z oddziałową stacją SP2PGD jest wymagana do uzyskania dyplomu.
11. Punktacja: jedno QSO/SWL z członkiem POT PZK nr 9 = 9 punktów, stacja oddziałowa SP2PGD = daje podwójną liczbę punktów, czyli 18.
11. Zgłoszenia w formie elektronicznej na e-mail: wyciąg z logu stacji aplikanta, wyciąg z logu LOTW lub skan karty QSL, potwierdzony własnoręcznym podpisem.
12. Zgłoszenia wg załączonego wzoru należy przesłać na adres Award Managera: Roman SQ2RH.
13. Wydawca dyplomu zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.


Wykaz członków PZK OT nr 09 znajduje się pod tynm linkiem.


Projekt dyplomu "pomorska-9tka" edycja pierwsza jeszcze w przygotowaniu.
Zgłoszenie na dyplom "pomorska 9-tka" pojawi się razem z premiera dyplomu.