Pomorski Oddział Terenowy nr 09 Polskiego Związku Krótkofalowców
NA SKRÓTY: | Składki | Druki i formularze | Lista dyskusyjna | Jak wstąpić do PZK | Członkowie |

ZARZĄD POT PZK

Prezes:  SP2HQY Dariusz Mankiewicz,   sp2hqy(o)otpzk.gdansk.pl
Sekretarz:  SP2ALT Wojciech Rydzkowski,   sp2alt(o)otpzk.gdansk.pl
Skarbnik:  SP2GCE Włodzimierz Guliński,   skarbnik(o)otpzk.gdansk.pl
Wiceprezes:  SQ2RH Roman Hennig,  sq2rh(o)otpzk.gdansk.pl
Wiceprezes:  SP1ZZ Adam Sławski,  sp1zz(o)otpzk.gdansk.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:  SQ2IHP Rafał Machol
Członek komisji:  SQ2OFX Stefan Wieczorek
Członek komisji:  SP2FWC Jan Kupski

BIURO ODDZIAŁU

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK

Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.

Biuro QSL czynne w każdy drugi czwartki miesiąca, od 17:00 do 18:00

Dyżury i spotkania Zarządu Oddziału: każdy ostatni czwartek miesiąca, od 17:00 do 18:30
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30
Składki członkowskie na 2024

Informujemy, że wysokość składki na 2024 rok nie uległa zmianie i przedstawia się następująco:

Rodzaj składki Kwota ZG Kwota OT Wpłata
Składka członka zwyczajnego 120 40 160
Składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 40 130
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia 30 10 40
Składka członka nadzwyczajnego 30 0 30
Składka członka wspomagającego 20 0 20
Składka nasłuchowca 30 0 30
Wpisowe 0 10 10

Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki oddziałowej nie uległa zmianie i w 2024 roku będzie taka jak w latach ubiegłych. Składkę członkowską, jako sumę składki oddziałowej i odpowiedniej składki do ZG wpłacamy wyłącznie na konto oddziału. Wpłaty składki członkowskiej dokonuje się przelewem na rachunek bankowy. Oddział nie prowadzi obrotu gotówkowego.

Stowarzyszenie Pomorski Oddział Terenowy PZK
81 2030 0045 1110 0000 0413 3660

W nazwie zleceniodawcy podajemy: ZNAK, Nazwisko, Imię, Adres

W rubrykach tytułem wpisujemy ZNAK + określenie wpłaty (na przykład: SP2XYZ – składka za 2023)

Składki wpłacone niewłaściwie tj. w niewłaściwej kwocie, nieopisane czego dotyczą (rodzaj, rok/półrocze), nieopisane jakiego znaku dotyczą będą zwracane na rachunek, z którego wpłynęły. Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składka jest sumą wysokości ustalonej przez ZG i Oddział. Nieopłacenie jednego ze składników jest równoznaczne z nieopłaceniem składki. Koledzy którzy wstępują do PZK lub uzupełniający zaległości są zobowiązani (przed dokonaniem wpłaty) skontaktować się z zarządem OT – co wynika z przepisu w statucie i regulaminie członkowskim. Zarząd OT może odmówić ponownego przyjęcia !

Termin płatności - do 15 grudnia całość składki

Członkowie zwyczajni mogą płacić składkę w dwóch ratach:

  • termin I raty - do 15 grudnia 2023: 100 zł (25 zł ulgowa młodzież., 85 zł ulgowa emeryt.)
  • termin II raty - do 15 czerwca 2024: 60 zł (15 zł ulgowa młodzież, 45 zł ulgowa emeryt.)

Składka I raty to 1/2 składki ZG PZK i 100% składki oddziałowej (patrz regulamin składkowy oddziału).


Składki archiwalne za poprzednie lata:

Składki członkowskie na rok 2021
Składki członkowskie na rok 2020
Składki członkowskie na rok 2019
Składki członkowskie na rok 2018
Składki członkowskie na rok 2017


DRUKI I FORMULARZE

Druki organizacyjne

Oficjalne dokumenty PZK, które każdy członek PZK (w tym kluby) ma obowiązek wypełnić i przekazać do właściwego terenowo OT PZK
Ankiet tych nie należy przesyłać do ZG PZK

Deklaracja członkowska PZK + RODO: dokument doc / dokument pdf
Informacja / ankieta nadawcy + RODO: dokument doc / dokument pdf
Obsługa QSL klubu: dokument doc / dokument pdf
Informacja o klubie: dokument doc / dokument pdf
Lista dyskusyjna OT09


Jak to działa?
Lista dyskusyjna oddziału opiera się na korespondencji e-mail. Wysyła się list na adres ot09 @ otpzk.gdansk.pl i list automatycznie zostanie rozesłany do wszystkich zapisanych na liście. Listy otrzymane ta drogą są oznaczone w temacie napisem: [ot09] - i łatwo na tej podstawie listy takie segregować.

Jak zapisać się?
By zapisać się na listę należy wysłać e-mail do sp2alt@zsp1.chojnice.pl i podać w nim swój znak oraz imię. Ważne, by list został nadany z poczty, z której będą wysyłane listy na listę dyskusyjną!

Czy od razu mogę wysyłać listy na listę?
Zapisanie na listę będzie potwierdzone listem od administratora listy - sp2alt i wtedy można wysyłać swoje wiadomości.

Czy mogę wypisać się z listy?
Tak, w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania listów z listy ot09. W aktualnej wersji list-serwera nie można to zrobić samodzielnie, należy napisać do administratora listy.

Czy mogę zmienić adres e-mail z którego wysyłaniem odbieram i listy na listę dyskusyjną?
Tak, też nie ma z tym problemu. Proszę tylko o list w tej sprawie z nowym adresem e-mail.

Administrator listy - SP2ALT
Jak wstąpić do PZK


Instrukcja jak zostać członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców i Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

1. Nadawcy
Pierwszym krokiem w celu załatwienia potrzebnych formalności jest wypełnienie dwóch druków:
Deklaracja członkowska PZK + RODO: dokument doc / dokument pdf
Informacja / ankieta nadawcy + RODO: dokument doc / dokument pdf

Następnie uprzejmie prosi się o opłacenie wpisowego (10 zł na rzecz OT) i składki w zależności od terminu wstąpienia na pierwsze lub drugie półrocze danego roku (100 zł za 1/2 roku lub od razu składkę całoroczną 160 zł) do Skarbnika POT PZK. Po wpłaceniu u Skarbnika należy poprosić o potwierdzenie niniejszego na Deklaracji Członkowskiej. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do Sekretarza z wypełnionymi dokumentami i z jednym podpisanym na odwrocie zdjęciem legitymacyjnym. Sekretarz i skarbnik, podobnie jak cały Zarząd OT jest dostępny na każdym spotkaniu w pierwszy wtorek miesiąca w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz członkowie Zarządu pełnią dyżur w każdy ostatni czwartek miesiąca w Biurze OT w Gdańsku.
Składkę i wpisowe należy wpłacić przelewem na konto OT:

STOWARZYSZENIE POMORSKI ODDZIAŁ TERENOWY PZK
Numer:81 2030 0045 1110 0000 0413 3660

Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć na przekazie w rubryce „tytułem” podać swój znak wywoławczy.
Na comiesięcznych spotkaniach w GCOP, istnieje możliwość załatwienia wszelkich formalności jednocześnie, także w każdy ostatni czwartek miesiąca w Biurze OT.
Następnie należy odebrać legitymację członkowską i odznakę PZK

2.Nasłuchowcy
Pierwszym krokiem w celu załatwienia formalności jest wypełnienie dwóch druków:
Deklaracja członkowska PZK + RODO: dokument doc / dokument pdf
Informacja / ankieta nadawcy + RODO: dokument doc / dokument pdf

Następnie uprzejmie prosi się o opłacenie wpisowego (10 zł) i składki na dany rok (30 zł) do Skarbnika POT PZK. Podczas wpłacania u Skarbnika należy poprosić o potwierdzenie niniejszego na Deklaracji Członkowskiej. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do Sekretarza z wypełnionymi dokumentami i z jednym podpisanym na odwrocie zdjęciem legitymacyjnym. Sekretarz i skarbnik, podobnie jak cały Zarząd OT jest dostępny na każdym spotkaniu w pierwszy wtorek miesiąca w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz członkowie Zarządu pełnią dyżur w każdy ostatni czwartek miesiąca w Biurze OT w Gdańsku Oliwie. Składkę i wpisowe można również wpłacić przelewem na konto OT:

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK
Numer: 81 2030 0045 1110 0000 0413 3660

Na comiesięcznych spotkaniach w GCOP, istnieje możliwość załatwienia wszelkich formalności jednocześnie, także w każdy ostatni czwartek miesiąca w Biurze OT.
Następnie należy odebrać licencję SWL i legitymację członkowską.

3. Jak dotrzeć do GCOP lub Biura OT
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych znajduje się w Gdyni na ul. 3 Maja 27/31.
Z dworca Podmiejskiego "Gdynia Gł. Osobowa" dochodzimy w 2 minuty do budynku PLO. Na skrzyżowaniu ze światłami przechodzimy na drugą stronę ulicy - róg ulic 10 Lutego i 3 Maja. GCOP to następne wejście za kawiarnią CYGANERIA.
Informacje na temat bura znajdują się tutaj: Biuro POT

4. W razie wątpliwości można mailowo skontaktować się ze Skarbnikiem lub Sekretarzem POT PZK.5. Członkowie POT PZK.

Członkowie zwyczajni (10-02-2024):

HF2N, SP1EPR, SP1ZZ, SP2ADY, SP2ALT, SP2AOB, SP2ARM, SP2AYC, SP2BIK, SP2BME, SP2BNJ, SP2BRN, SP2BRZ, SP2BUC, SP2CM, SP2CTF, SP2DCT, SP2DPK, SP2DTO, SP2DW, SP2EBG, SP2EGA, SP2EL, SP2EMR, SP2ESG, SP2FAT, SP2FCF, SP2FF, SP2FJN, SP2FNR, SP2FOV, SP2FRN, SP2FWC, SP2GCE, SP2GDA, SP2GEK, SP2GIG, SP2GK, SP2GKS, SP2GPR, SP2HAV, SP2HBS, SP2HER, SP2HJN, SP2HMR, SP2HNF, SP2HQY, SP2HXY, SP2ILQ, SP2IO, SP2IPP, SP2IQW, SP2IST, SP2IZC, SP2JB, SP2JGU, SP2JJC, SP2JXM, SP2JXN, SP2LIG, SP2LLO, SP2LLR, SP2LQP, SP2MF, SP2MGR, SP2MHD, SP2MHS, SP2MPO, SP2NA, SP2OK, SP2OVH, SP2OVQ, SP2PD, SP2QBB, SP2QBQ, SP2QOT, SP2RAD, SP2RBA, SP2RG, SP2RS, SP2RTA, SP2SA, SP2SCQ, SP2SCS, SP2SG, SP2SL, SP2SPQ, SP2TFD, SP2TQI, SP2TQQ, SP2TQW, SP2U, SP2UU, SP2UUU, SP2V, SP2WBN, SP2WDB, SP2WDX, SP2WEG, SP2WGB, SP2WKN, SP2WPY, SP2WRH, SP2XDM, SP2XX, SP9GCZ, SQ2AF, SQ2BXI, SQ2BXJ, SQ2C, SQ2CDE, SQ2DPM, SQ2DYF, SQ2GXO, SQ2HEB, SQ2HL, SQ2HRJ, SQ2ICX, SQ2IHP, SQ2IHZ, SQ2IIQ, SQ2JSE, SQ2JSN, SQ2KL, SQ2KRZ, SQ2KSW, SQ2KTN, SQ2LIA, SQ2LYH, SQ2LYJ, SQ2LYK, SQ2LYL, SQ2LYO, SQ2LYS, SQ2LYZ, SQ2MMO, SQ2NIB, SQ2NIE, SQ2NUH, SQ2NUK, SQ2NUL, SQ2OFS, SQ2OFX, SQ2OTU, SQ2PHC, SQ2PHK, SQ2PMN, SQ2PRZ, SQ2RAD, SQ2RGB, SQ2RH, SQ2RO, SQ2TAA, SQ2XE, SO2A.

w tym nasłuchowcy (stan na 10-02-2024):

SP2-09-182 Krzysztof, SP2-09-180 Daniel, SP2-09-179 Paulina, SP2-09-178 Maksymilian, SP2-09-177 Maja, SP2-09-0176, SP2-09-175, SP2-09-174, SP2-09-173, SP2-09-172, SP2-09-170, SP2-09-167, SP2-09-166, SP2-09-165, SP2-09-163, SP2-09-157; Znaki SWL historyczne: SP-0180-GD Wojtek, SP2-09-181 (old SP-0181-GD Jacek), SP2-09-199 Roman, SP-0239-GD Jarek, SP-0386-GD.

Członkowie wyróżnieni (Żyjący i Silent Key)

SP2AO (54), SP2AYC (295), SP2AVE (843), SP2BIK (298), SP2BRN (468), SP2BRZ (469), SP2BEA (502), SP2CC (18), SP2CX (55), SP2DX (22), SP2GS (337), SP2IQP (416), SP2IQM (474), SP2IST (725), SP2JKC (270), SP2JS (56), SP2PZH (699), SP2RS (788), SP2SJ (53), SP2UU (188), SP2UUU (476), SP2ZT (338), SP2ALT (1049), SP2DPK (1050), SP2HQY (1051).

Członkowie ze Złotymi Odznakami Honorowymi PZK

SP2AO (01/Z), SP2DX (35/Z), SP2GS (36/Z), SP2UUU (33/Z), SP2RS(96/Z), SP2AYC (140/Z).

Członkowie Honorowi PZK

SP2DX (SK), SP2GS (SK).

(SK) Członkowie POT PZK

SP2HFH Mariusz, SP2WE Michał (ex.SP2WET), SP2HQP Roman, SQ2LYE Zbigniew, SP2IQT Stanisław, SP2GNB Stanisław, SP2MW ex.SP2HPM Marian, SP2GUY Jerzy, SP2CI Edmund, SP2JGZ Bogusław, SP2CG Tadeusz, SP2IPU Jerzy, SP2HV Edward, SP2DVH Jerzy, SP2RIK Krzysztof, SP2DX Wiesław, SP2AVE Zbyszek, SP2MHB, SP2RQ, SP2GS, SP2EO, SP2EP, SP2G ex. SP2WGZ Jurek, SP2GS Jan, SP2EXE Jan, SP2BSD Wiesław, SP2ADH Zygmunt, SP2GUY Jerzy, SP2HMN Mirosław, SP2JJW Jan, SP2LXD Adam, SP2GE Waldemar Koźbiał (m.in. założyciel klubu SP2KAC).

Uzupełnienie 10 luty 2024 - SP2ALT
Uzupełnienie 18 październik 2023 - SQ2RH
Uzupełnienie 07 kwietnia 2023 - SP2ALT
Stan historyczny na rok 2005 - opracował SP2EXE