Pomorski Oddział Terenowy nr 09 Polskiego Związku Krótkofalowców

Ćwiczenia dotyczące łączności kryzysowej w ramach obrony cywilnej stanowią formę praktycznego szkolenia, przygotowującą krótkofalowców oraz ich sprzęt nadawczo-odbiorczy stacjonarny i mobilny do realizacji zadań związanych z utrzymaniem komunikacji radiowej w czasie klęsk żywiołowych lub innych stanów zagrożenia, a także sprawdzającą faktyczny poziom przygotowania do wykonania zadań z zakresu komunikacji radiowej w OC.
Krótkofalowcy już nie jedn raz udowodnili, że są w stanie zapewnić zapasową łączność radiową równoległą do służb profesjonalnych lub nawet zastępczą w czasie różnych klęsk żywiołowych czy innych stanów zagrożenia.
Krótkofalowcy zrzeszeni w Pomorskim Oddziale Terenowym PZK w latach od 2006 do 2015, jeden lub kilka razy w roku organizowali ćwiczenia z łączności kryzysowej. W tym roku, prawdopodobnie wrzesień lub październik 2022 wracamy do organizacji tego typu praktycznych ćwiczeń na pasmach amatorskich głownie 2m FM, więcej szczegółów już wkrótce.

Poniżej archiwalne materiały i raporty z dotychczasowych ćwiczeń z łączności kryzysowej organizowanej przez krótkofalowców Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK w latach 2006-2015.

Zaproszenia, raporty i sprawozdania dot. ćwiczeń z łączności krysowej w POT PZK w latach 2006-2015: