Powrót

2022/07/20

Dzień Ratownika Morskiego - 2018


Dnia 21 maja 2018 roku, jak każdego roku celebruje się dzień Świętego Nepomucena, który jest patronem Ratowników SAR.
W związku z tym, tego samego dnia obchodzony jest również Dzień Ratownika Morskiego.
W akcie uznania za trudy tejże nie łatwej pracy w terminie od 01 maja do 31 maja, będzie możliwość zdobycia okolicznościowej karty QSL za nawiązanie obustronnych łączności z radiostacją HF0SAR, z kolei 18 maja zostanie uruchomiona mobilna stacja, która będzie nadawać z plaży w Gdyni.

Ratownictwo morskie to specyficzna dziedzina gospodarki morskiej, odpowiedzialna za ratowanie mienia i życia ludzkiego na morzach i oceanach. W Polsce za zadania związane z działaniami ratowniczymi na Bałtyku odpowiedzialna jest Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Przedsiębiorstwo to zostało powołane do życia na mocy ustawy w dniu 1 stycznia 2002 r. Służba ta została wydzielona z Polskiego Ratownictwa Okrętowego, które wcześniej zajmowało się tego rodzaju działalnością. MSPiR jest przedsiębiorstwem państwowym podległym ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

Podstawowymi zadaniami stawianymi przed MSPiR są:

Utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia na morzu,
Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych zagrażających środowisku morskiemu,
Planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania rozlewów ropopochodnych,
Współdziałanie podczas akcji z innymi jednostkami i systemami ratowniczymi zarówno krajowymi jak i innych państw,
Administrowanie Polską Platformą Informatyczną Administracji Morskiej,
Utrzymywanie Punktu Odbioru Alertu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statków i Obiektów Portowych.

Do wykonywania nałożonych zadań Służba SAR dysponuje jednostkami pływającymi (specjalistyczne statki przeznaczone do prowadzenia akcji ratowniczych na morzu z zakresu poszukiwania i ratowania oraz zwalczania zanieczyszczeń); jednostkami lądowymi (brzegowe stacje ratownicze) przeznaczonymi do działań w strefie brzegowej wyposażonymi w środki transportu lądowego oraz środki pływające, a także Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni, które wraz z Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym w Świnoujściu przeznaczone jest do organizowania i koordynowania działań ratowniczych na morzu. Obszar działania rodzimej służby SAR obejmuje polską strefę odpowiedzialności za poszukiwanie i ratowanie, która z kolei pokrywa się w ok. 80 % z polską wyłączną strefą ekonomiczną.

Dzień Ratownika Morskiego - 2018


Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: