Powrót

2022/07/20

Egzamin w Gdyni 16.06.2016 roku, godz. 15.30


Informacje dla kandydatów

na egzamin w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

1. Termin:

16.06.2016 roku, godz. 15.30

2. Miejsce:

Gdynia ul. Kielecka 103

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Delegatura w Gdyni

3. Forma egzaminu:

dla operatorów ubiegających się o świadectwo kl. A,C,

egzamin pisemny - test składający się z 20 pytań (4 części po 5 pytań)

sprawdzian praktyczny

4. Zakres egzaminu:

egzamin testowy:
- wiadomości techniczne z radioelektroniki (5 pytań)

- bhp pracy przy urządzeniach radiowych i elektr. (5 pytań)

- przepisy i procedury operatorskie (5 pytań)

- przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej (5 pytań), sprawdzian praktyczny z umiejętności obsługi urządzeń radiowych – sprawdzenie umiejętności nawiązania łączności z wykorzystaniem literowania, kodu-Q, określenia raportu słyszalności, zachowania procedur operatorskich, itp.

5. Dokumenty, które trzeba mieć przy sobie na egzaminie:

dowód osobisty,

osoby poniżej 18 roku życia – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (wymagane dodatkowe posiadanie przy sobie nawet w przypadku uprzedniego przesłania do UKE) ,

6. Dokumenty, które trzeba przesłać lub złożyć do UKE najpóźniej do dnia 2.06.2016 roku :

wniosek o egzamin i wydanie świadectwa,

osoby poniżej 18 roku życia – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów,

dowód opłaty,

UWAGA !!! BRAK DOKUMENTÓW w UKE 14 DNI PRZED EGZAMINEM UNIEMOŻLIWIA PRZYSTAPIENIE DO EGZAMINU !!!

7. Opłaty, które należy uiścić przed egzaminem:

za egzamin i świadectwo operatora kl. A – 75 zł,

za egzamin i świadectwo operatora kl. C – 50 zł,

za egzamin i za wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty:

za egzamin i wydanie świadectwa kl .... w SŁUŻBIE AMATORSKIEJ

8. Materiały i informacje, umożliwiające przygotowanie do egzaminu:

www.uke.gov.pl - zakładka : częstotliwości – świadectwa radiooperatora – świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

www.pzk.org.pl

www.otpzk.gdansk.pl

9. Kluby, które mogą udzielić pomocy w przygotowaniu i szkoleniu:

Gdańsk : Klub TSK SP2KDS - www.sp2ks.pl

Klub przy Politechnice Gdańskiej SP2PZH – www.sp2pzh.cqdx.pl

Gdynia : Klub przy Akademii Morskiej SP2ZIE - www.sp2zie.pl

Klub MW RP SP2PMW - www.sp2pmw.pl

Władysławowo : Klub contestowy SP2YWL - www.sp2ywl.pl

10. Nieprzystąpienie do egzaminu:

w przypadku uiszczenia opłaty za egzamin i braku możliwości przystąpienia w terminie, należy przed egzaminem skontaktować się sekretarzem komisji UKE i ustalić inny termin egzaminu.

oprac. SP2HQY


Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: