Powrót

2023/08/09

GRYF 2023 - Podsumowanie


Na początku chciałbym serdecznie podziękować głównemu patronowi - Wójtowi Gminy Gniewino, który bezpłatnie umożliwił nam korzystanie z terenu, prądu, wody, toalet, pryszniców, oraz kontenera na śmieci.

Chciałbym także wyrazić wdzięczność kolegom i klubom, bez których trudno byłoby zorganizować tę imprezę: Maciejowi SQ2MHM, Czesławowi SQ2IHZ, Tadeuszowi SQ2GCC, Przemkowi SQ2DPB, Rafałowi SQ2IHP, Maciejowi SP2RBA, Leszkowi, Pawłowi oraz klubom SP2YWL i SP2PMW.

Dziękuję również patronowi medialnemu, Radiu Kaszebe, oraz sponsorom:
Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, firmie PORTAL Jarosław Liszka SP2TQP, firmie D.P.B. Przemysław Bobrucki SQ2DPB, sklepowi Hallo Field Day Arturowi SQ5NWA, Mariuszowi SQ6DG, Maciejowi SP2RBA (DL7RBA) oraz POT PZK nr 9 w Gdańsku.

GRYF - Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców w Czymanowie odbywało się od niedzieli 23.07.2023 do niedzieli 30.07.2023. Przez cały tydzień przyjeżdżali goście wraz z rodzinami z różnych stron Polski. Pojawiły się także osoby nie będące krótkofalowcami, ale miłośnikami radia. Honorowymi gośćmi byli żołnierze z 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 73 Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej ze Słupska, którzy zaprezentowali swój sprzęt łączności oraz medycynę pola walki. Przybyli także przedstawiciele klubów, takich jak: SP2PZH, SP1KCJ, SP2KAC, SP2YWL, SP7PGK, SP7CZK, SPEMCOM, LA1Z, SP2KFQ, SP2ZIE, Chojnicki Klub Łączności, SP2KFL, SP7ZHR, HF40, SP2ZFT, SP2PNP.

Łączność była prowadzona przez stację okolicznościową SP2GRYF. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zaprezentować swój sprzęt krótkofalarski na mini giełdzie, gdzie można było coś sprzedać lub kupić. Ciekawym elementem były także zwiedzanie okolicznych atrakcji, wieczorki zapoznawcze oraz wspólne ognisko.

Tradycyjnie w sobotę odbyła się inauguracja spotkania. Organizatorzy przygotowali różnorodne zabawy i konkursy, takie jak preciąganie liny, nadawanie alfabetem Morse'a lewą nogą, rzut Motorolą do celu, rzut dyskiem oraz zawody ARDF (łowy na lisa). Impreza zakończyła się wspólną fotografią, a następnie ogłoszeniem wyników zawodów i wręczeniem nagród ufundowanych przez sponsorów.

Zwycięzcy w zawodach:

RZUT DYSKIEM:
I miejsce - Jacek, sympatyk radia (wkrótce po zdaniu egzaminu krótkofalarskiego), wygrał głośnik YAESU ufundowany przez Jacka SQ2BXL oraz balun do anteny End Fed ufundowany przez Mariusza SQ6DG.
II miejsce – Aleksander SP2HMM, wygrał głośnik MOTOROLA ufundowany przez Jacka SQ2BXL.
III miejsce – Piotr SQ2PDS, wygrał przewód zasilający ufundowany przez Jacka SQ2BX.
IV miejsce (nagroda pocieszenia) – Andrzej SQ1GU, wygrał zawieszkę do mikrofonu ufundowaną przez Jacka SQ2BXL.

NADAWANIE MORSEM LEWĄ NOGĄ:
I miejsce – Piotr SP2AYC, wygrał antenę End Fed ufundowaną przez Mariusza SQ6DG.
II miejsce – Stefan SP2OFX, wygrał talon na 100 zł do wykorzystania w sklepie TelTad ufundowany przez Przemka SQ2DPB z firmy D.P.B. Przemysław Bobrucki.
III miejsce – Andrzej SQ1GU, wygrał talon na 50 zł do wykorzystania w sklepie TelTad ufundowany przez Przemka SQ2DPB z firmy D.P.B. Przemysław Bobrucki.

RZUT MOTOROLĄ DO CELU:
I miejsce – Wiktor, sympatyk radia (wkrótce po zdaniu egzaminu krótkofalarskiego), wygrał antenę End Fed 22 m ufundowaną przez Artura SQ5NWA ze sklepu Hallo Field Day.
II miejsce – Piotr SQ2PDS, wygrał talon na 100 zł do wykorzystania w sklepie TelTad ufundowany przez Przemka SQ2DPB z firmy D.P.B. Przemysław Bobrucki.
III miejsce – Stanisław SP2XX, wygrał talon na 50 zł do wykorzystania w sklepie TelTad ufundowany przez Przemka SQ2DPB z firmy D.P.B. Przemysław Bobrucki.
IV miejsce (nagroda pocieszenia) – por. Szymon, sympatyk radia (wkrótce po zdaniu egzaminu krótkofalarskiego) z 73 Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej w Słupsku, wygrał 50 m linki antenowej ufundowanej przez Artura SQ5NWA ze sklepu Hallo Field Day.

ŁOWY NA LISA (ARDF)– zawody wymagające największego wysiłku od uczestników.
I miejsce – Leszek, sympatyk radia (wkrótce po zdaniu egzaminu krótkofalarskiego), wygrał antenę End Fed 40 m ufundowaną przez Artura SQ5NWA ze sklepu Hallo Field Day oraz podświetlany znak, który otrzyma po uzyskaniu pozwolenia radiowego we wrześniu, ufundowany przez Macieja SP2RBA (DL7RBA).
II miejsce – Paweł, sympatyk radia (wkrótce po zdaniu egzaminu krótkofalarskiego), wygrał talon na 100 zł do wykorzystania w sklepie TelTad ufundowany przez Przemka SQ2DPB z firmy D.P.B. Przemysław Bobrucki oraz antenę z cewką End Fed bez baluna ufundowaną przez Mariusza SQ6DG.
III miejsce – Janek, sympatyk radia (wkrótce po zdaniu egzaminu krótkofalarskiego), wygrał 2 talony po 50 zł do wykorzystania w sklepie TelTad ufundowane przez Przemka SQ2DPB z firmy D.P.B. Przemysław Bobrucki.

PRZECIĄGANIE LINY:
I miejsce – wszyscy wygrali :), nagrodę 2 baryłki piwa ufundował prezes POT PZK nr 9 w Gdańsku.

Na spotkanie przybyło 136 osób za co serdecznie dziękuję i zapraszam w przyszłym roku z większą frekfencją.
Jeśli o czymś zapomniałem, to najmocniej przepraszam.

Z wyrazami szacunku,
Jacek SQ2JSJ
Organizator spotkań GRYF

GRYF 2023 - Podsumowanie


Opublikował: Roman SQ2RH
Share this news: