Powrót

2022/07/20

Nowy Zarząd POT PZK 2016


Wczoraj odbyło się Walne Zebranie POT PZK. Z ramienia Prezydium ZG PZK na zebraniu obecny był Piotr SP2JMR. Przedstawione zostały sprawozdania ustępującego Zarządu, po sprawozdaniu OKR Zarząd uzyskał w głosowaniu absolutorium.

Wybory do nowych władz oddziału przebiegły sprawnie. Także ukonstytuowanie się nowego Zarządu.

Nowy skład Zarządu POT PZK to:

Prezes - Michał SP2XDM
Sekretarz - Wojciech SP2ALT
Skarbnik - Włodzimierz SP2GCE
Członek Zarządu - Krzysztof SP2UUU
Członek Zarządu - Janusz SQ2OFS

Jest także nowy skład OKR:

Przewodniczący - Jan SP2FJN
Sekretarz - Piotr SP2AYC
członek OKR - Andrzej SP2WEG

Wybrani zostali zastępcy - kandydaci do wejścia w skład władz w przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub OKR: Michał SQ2NIB, Józef SP2BME do Zarządu i Eugeniusz SQ2NUL, Jan SQ2JSE do OKR.

Na Walne Zebranie przybyło 38 członków naszego Oddziału.


Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: