Powrót

2022/06/13

Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego


Zwracamy się z gorącą prośbą, jeśli to możliwe o przekazanie 1% Twojego podatku na rzecz naszego oddziału. Na 100% nie zmarnujemy Twojej darowizny. Pracujemy z młodzieżą i dla młodzieży propagując zainteresowanie elektroniką i radiotechniką, integrujemy lokalne środowisko radioamatorskie, organizujemy różnego typu imprezy i akcje radiowe. Jak przekazać nam 1% Twojego podatku najlepiej wejść na ikonkę 1% tam jest szczegółowy opis tej procerdury.
Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401.

Można wskazać cel szczegółowy: np. OT09 - nasz oddział lub wskazać konkretny klub.

W stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia:

w PIT 36 w poz. 323 numer KRS, w poz. 324 kwota, w poz. 325 cel szczegółowy 1%, w poz. 326 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

w PIT 36L w poz. 94 numer KRS, w poz. 95 kwota, w poz. 96 cel szczegółowy 1%, w poz. 97 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

w PIT 37 w poz. 137 numer KRS, w poz. 138 kwota, w poz. 139 cel szczegółowy 1%, w poz. 140 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

w PIT 38 w poz. 57 numer KRS, w poz. 58 kwota, w poz. 59 cel szczegółowy 1%, w poz. 60 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

w PIT 39 w poz. 51 numer KRS, w poz. 52 kwota, w poz. 53 cel szczegółowy 1%, w poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

Z góry serdecznie dziękujemy.
Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego


Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: