Powrót

2023/11/19

Relacja z Walnego sprawozdawczego spotkania POT PZK - Gdynia 2023


Walne Zebranie Sprawozdawcze Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców (w skrócie POT PZK) zostało zwołane na godzinę 10:30 w dniu 18 listopada 2023r w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Walne Zebranie Sprawozdawcze rozpoczęło się planowo w drugim terminie o godzinie 11:00. Na spotkanie przyszło 38 członków POT PZK. Na spotkanie przybili również goście z Zarządu Głównego PZK w osobach Kol. Piotra Eichlera SP2LQP Wiceprezesa Polskiego Związku Krótkofalowców i Kol. Piotra Skrzypczaka SP2JMR Sekretarz PZK. Zebranie otworzył Prezes POT PZK Dariusz Mankiewicz SP2HQY. Następnie Piotr SP2LQP i Piotr SP2JMR z ramienia ZG PZK w krótkich przemówieniach powitali wszystkich zebranych, podzieli się wiadomościami z ZG PZK i życzyli owocnych obrad.

Prezes SP2HQY i członkowie Zarządu POT PZK w osobach, Wojciech SP2ALT, Włodzimierz SP2GCE oraz V-ce prezes SQ2RH przedstawili działalność Zarządu POT PZK za okres 2021 do chwili obecnej czyli Listopad 2023, a Kol. Piotr SP2AYC przedstawił działalność biura QSL.

Przy okazji kol. Piotr SP2AYC po ponad 40 latach społecznej pracy na rzecz pomorskiego krótkofalarstwa ogłosił swoją rezygnację z funkcji oddziałowego QSL Managera, przy tej okazji podziękował też kolegom Jurkowi SP2BIK i Andrzejowi SP2BRN za pomoc w pracy biura QSL. Koledzy SP2BIK i SP2BRN postanowili dalej prowadzić oddziałowe biuro QSL do końca obecnej kadencji Zarządu POT PZK.

Dwa kolejne grawertony miały być przekazane kol. Bogusławowi Knop SP2EBG za wsparcie finansowe udzielone na rzecz POT PZK, a w szczególności druku kart QSL w akcji radiowej „200 lat Latarni Morskiej w Rozewiu” oraz Kol. Adrianowi Woźniakowi SQ2RAD za zdobycie wyróżnienie w kategorii „KIDS POLAND: Top score Poland Operator under 16 yeard old” w SPDX Contest 2023. W związku z tym, że obu kolegów nie było na spotkaniu, grawertony zostaną im przekazane na kolejnym opłatkowym spotkaniu POT PZK w grudniu 2023.

Zarząd POT PZK odwdzięczył się kolegom za ich społeczną pracę podziękowaniami w postaci pamiątkowych grawertonów zawierającymi w tle kolorową panoramę miasta Gdańsk.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej POT PZK. Kol. Rafał Machol SQ2IHP potwierdził prawidłowe funkcjonowanie POT PZK.

Podczas spotkania przeprowadzono również wybór delegatów na Zjazd Krajowy PZK 2024, w głosowaniu tajnym wybrani zostali: Kol. Roman SQ2RH, Kol. Wojciech SP2ALT oraz zastępcy delegatów Kol. Rafał SQ2IHP oraz kol. Jakub SQ2PMN.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem uchwał o wyborze delegatów na Zjazd Krajowy PZK 2024 oraz nadanie tytułu członka honorowego PZK kolegom: SP2AYC i SP2RS.

Obrady przebiegły wg ustalonego wcześnie planu i zaplanowanym czasie w miłej atmosferze przy kawie, herbacie i domowych wypiekach nowego SWL i członkini naszego oddziału.

Relacja fotograficzna z tego spotkania w dziale multimedia, link tutaj.

Roman SQ2RH


Relacja z Walnego sprawozdawczego spotkania POT PZK - Gdynia 2023


Opublikował: Roman SQ2RH
Share this news: