Powrót

2022/07/20

80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej


Zbliża się 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej związana z bohaterską obroną Wojska Polskiego. Z tej okazji wydawany będzie bezpłatny dyplom wydawany przez Piotra SP2LQP, przy współpracy organizacyjnej SP2AYC, SP2FAV, SP2TQI, SQ2EEQ.

Do przyznawania punktów za ten dyplom zaproszeni są krótkofalowcy z całego województwa pomorskiego, a w szczególności miasta Gdańska i Gdyni oraz powiatów Chojnickiego, Malborskiego, Puckiego i Tczewskiego (patrz regulamin) w terminie 1IX-2X.

REGULAMIN DYPLOMU 80 rocznica wybuchu II wojny światowej 80 rocznica wojny obronnej na Pomorzu.


80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej


Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: