Powrót

2022/07/20

Składki członkowskie w POT PZK na 2022


Informujemy, że wysokość składki na 2022 rok nie uległa zmianie i przedstawia się następująco:

Rodzaj składki Kwota ZG Kwota OT Wpłata
Składka członka zwyczajnego 120 40 160
Składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 40 130
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia 30 10 40
Składka członka nadzwyczajnego 30 0 30
Składka członka wspomagającego 20 0 20
Wpisowe 0 10 10

Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki oddziałowej nie uległa zmianie i w 2020 roku będzie taka jak w latach ubiegłych. Składkę członkowską, jako sumę składki oddziałowej i odpowiedniej składki do ZG wpłacamy wyłącznie na konto oddziału. Wpłaty składki członkowskiej dokonuje się przelewem na rachunek bankowy. Oddział nie prowadzi obrotu gotówkowego.

Stowarzyszenie Pomorski Oddział Terenowy PZK
81 2030 0045 1110 0000 0413 3660

W nazwie zleceniodawcy podajemy: ZNAK, Nazwisko, Imię, Adres

W rubrykach tytułem wpisujemy ZNAK + określenie wpłaty (na przykład: SP2XYZ – składka ulgowa za 2021)

Składki wpłacone niewłaściwie tj. w niewłaściwej kwocie, nieopisane czego dotyczą (rodzaj, rok/półrocze), nieopisane jakiego znaku dotyczą będą zwracane na rachunek, z którego wpłynęły. Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składka jest sumą wysokości ustalonej przez ZG i Oddział. Nieopłacenie jednego ze składników jest równoznaczne z nieopłaceniem składki. Koledzy którzy wstępują do PZK lub uzupełniający zaległości są zobowiązani (przed dokonaniem wpłaty) skontaktować się z zarządem OT – co wynika z przepisu w statucie i regulaminie członkowskim. Zarząd OT może odmówić ponownego przyjęcia !

Termin płatności - do 15 grudnia całość składki

Członkowie zwyczajni mogą płacić składkę w dwóch ratach:

  • termin I raty - do 15 grudnia 2020: 100 zł (25 zł ulgowa młodzież., 85 zł ulgowa emeryt.)
  • termin II raty - do 15 czerwca 2021: 60 zł (15 zł ulgowa młodzież, 45 zł ulgowa emeryt.)

składka I raty to 1/2 składki ZG PZK i 100% składki oddziałowej (patrz regulamin składkowy oddziału).

Składki członkowskie w POT PZK na 2022


Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: