Powrót

2022/07/20

Sprawozdanie z Walnego Zebrania POT PZK 2020


10.03.2020 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie naszego oddziału terenowego.

Frekwencja wyniosła 22,8% (trzydziestu trzech uczestników plus jedno pełnomocnictwo), co razem dało trzydzieści cztery mandaty.

Na zebraniu obecny był Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców w osobie Piotra SP2JMR.

Zebranie poprowadził Dariusz SP2HQY

Podczas zebrania:

  • Dokonano wyboru delegatów na Zjazd Krajowy PZK. Delegatami zostali: Roman SQ2RH i Wojciech SP2ALT
  • Dokonano wyboru zastępców delegatów. Zastępcami zostali: Michał SP2IQW oraz Rafał SQ2IHP.
  • Wręczono Odznakę Honorową PZK koledze Dariuszowi SP2HQY.

Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: