Powrót

2023/11/06

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE POMORSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PZK GDYNIA 2023


Niniejszym, zapraszamy wszystkich członków Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK na spotkanie sprawozdawcze POT PZK w Gdańsku, które odbędzie się w gdyńskim GCOP w sobotę dnia 18 listopada 2023 roku o godzinie 10:00.

Planowany porządek obrad poniżej.

Zarząd POT PZK
SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE

POMORSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

GDYNIA 2023

TERMIN I

18.11.2023 roku godz. 10.30TERMIN II

18.11.2023 roku godz. 11.00PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:


Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa POT PZK,

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania POT PZK,

Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania POT PZK,

Wybór protokolanta Walnego Zebrania POT PZK,

Wybór komisji skrutacyjnej.


6. Wystąpienie przedstawiciela Prezydium ZG PZK,


Przedstawienie sprawozdania przez Zarząd POT PZK

- wystąpienie Prezesa POT PZK,

- wystąpienie QSL Managera POT PZK,

- wystąpienie Skarbnika POT PZK.


Wystąpienie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Wybór delegatów na KZD PZK,

Wybór QSL Managera POT PZK,


11. Wręczanie nagród i dyplomów,

12. Przedstawienie planu działalności przez Prezesa POT PZK,

13. Dyskusja w sprawie planu działalności POT PZK,

14. Wolne wnioski i dyskusja,

15. Zakończenie Walnego Zebrania.


Przewidywany czas obrad: 2 godziny.

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE POMORSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PZK GDYNIA 2023


Opublikował: Roman SQ2RH
Share this news: