Powrót

2022/07/20

Stanisław SP2GNB SK


Do naszej wiadomości z dużym opóźnieniem dotarła smutna wiadomość o śmierci w dniu 21.08.2021 roku śp. Stanisława Antoniego Bruskiego SP2GNB
Z naszego środowiska odszedł kolejny kolega, człowiek wielu talentów i pasji, zajmujący się nie tylko krótkofalarstwem, bowiem drugim jego hobby to było modelarstwo lotnicze.
Stanisław pracował jako nauczyciel akademicki i posiadał stopień doktora nauk technicznych.
Msza święta i pogrzeb odbyły się w dniu dzisiejszym - 27 sierpnia 2021.

Cześć Jago pamięci!

Zarząd POT PZK

Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: