Powrót

2022/07/20

Walne Zebranie Sprawozdawcze POT PZK - 2019


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.
Zgodnie z § 35 ust. 5 Statutu PZK zawiadamiamy, iż w dniu 09.03.2019 roku o godz. 10.15 w pierwszym terminie lub o godz. 10.30 w drugim terminie odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Gdańsku.
Zebranie odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 w Gdyni.
Plan obrad jest umieszczony w zawiadomieniu rozprowadzanym drogą e-mailową i pocztą tradycyjną.
Planowany czas obrad to 2 godziny.
Prosimy o liczne przybycie.

Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: