Powrót

2022/07/20

Wyniki Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego - 2021


Walne Zebranie odbyło się 2 października 2021 w Gdyni w GCOP. Uczestnikom zebrania Zarząd przedstawił sprawozdanie z czteroletniej kadencji.

W głosowaniu tajnym poszczególni członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. Następnie zebrano kandydatów do Zarządu i OKR. Wybory przebiegły sprawnie.

Do Zarządu weszli:

Dariusz SP2HQY, Włodzimierz SP2GCE, Adam SP1ZZ, Roman SQ2RH i Wojciech SP2ALT.

Zastępcami zostali:

Michał SP2XDM i Janusz SP2OFS

Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Rafał SQ2IHP, Stefan SQ2OFX i Jan SP2FWC. Zastępcami zostali: Roman SQ2OTU i Sławomir SP2MHD

Oba gremia po krótkiej naradzie ustaliły podział funkcji:

Prezesem POT PZK został Dariusz SP2HQY.
Wiceprezesi: Adam SP1ZZ i Roman SQ2RH.
Skarbnik Włodzimierz SP2GCE.
Sekretarz Wojciech SP2ALT.

Przewodniczącym OKR został Rafał SQ2IHP.

Zebranie skończyło się kilka minut po 15.

Życzymy Nowemu Zarządowi owocnej pracy.


Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: