Powrót

2022/07/20

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu POT PZK - 2020


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Zgodnie § 35 ust. 5 Statutu PZK zawiadamiamy, iż w dniu 10.03.2020 roku o godz. 18:00 w pierwszym terminie lub o godz. 18:15 w drugim terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w celu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zebranie odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3-go Maja 27/31.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa POT PZK,
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania POT PZK,
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania POT PZK,
4. Wybór protokolanta Walnego Zebrania POT PZK,
5. Wybór komisji skrutacyjnej,
6. Wystąpienie przedstawiciela Prezydium ZG PZK.
7. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatur delegatów.
8. Przeprowadzenie wyborów Delegatów.
9. Dyskusja w sprawie Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
10. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie Walnego Zebrania.

Planowany czas zebrania 1,5h.
Zapraszamy wszystkich członków POT PZK do udziału w zebraniu Oddziału.
Proszę o potwierdzanie otrzymania zawiadomienia na adres biuro@otpzk.gdansk.pl do 18.02.2020.
Zawiadomienie roześlę dodatkowo indywidualnie na adresy członków OT.

Zarząd
Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców

Opublikował: SQ2RH na bazie danych archiwalnych
Share this news: