Obrona Cywilna

Sprawozdanie z XI Cwiczeń Sieci Ratunkowej

SPRAWOZDANIE stacji sztabowej
Trójmiejskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców SP2KDS
z XI Ćwiczeń Łączności Kryzysowej
Pomorskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców
z dnia 10 maja 2015r,1. Stacja prowadząca była radiostacja klubowa Trójmiejskiego Stowarzyszenia
Krótkofalowców SP2KDS/2, z operatorami SP2DCT i SQ2BXI

2. Lokalizacja stacji prowadzącej: Gdańsk Chwaszczyno (187 m n.p.m..) JO94FK

3. Częstotliwość pracy 145,550MHz/145,450MHz

4. Czas trwania ćwiczeń 70 minut (17:00-:18:10 czasu lokalnego)

5. W ćwiczeniach wzięło udział 30 stacji (29 +stacja prowadząca)

 

6. Polecenia i komunikaty podawane przez stacje prowadząca dla stacji biorących
udział w ćwiczeniach:
-zgłoszenia stacji chcących wziąć udział w ćwiczeniach
-podanie QRA lokatorów
-przestrojenie na częstotliwość 145,450MHz
-przestrojenie na częstotliwość 145,550MHz
-podanie informacji o antenie i mocy wyjściowej nadajnika
-zakończenie ćwiczeń

7. Tabela sporządzona na podstawie danych uzyskanych podczas ćwiczeń:

Znak Locator Moc [W] Antena
1 SQ2NNN JO94GI 4W 5/8
2 SQ2TAL/m JO94EM 4W Helical
3 SQ2RSK JO84XD 50W X200
4 SQ2OIC/2 JO94MA 20W 3*5/8
5 SQ2NUK JO94GI 25W Big star
6 SP2BNJ JO94HK 50W UV200
7 SQ2OTU JO94HJ 20W 3*5/8
8 SP2FRN/p JO94GN 5W T89S 41cm
9 SQ2LII JO94CN 50W X510
10 SQ2LIA JO94GJ 75W UW2000
11 SQ2NUG JO94GJ 60W Big star
12 SQ2OFS/m JO94ES 50W 5/8
13 SP2MGR JO94DT 25W 49cm
14 SQ2KSW JO94GN 50W 2*5/8
15 SQ2KUM JO94GM 50W X200
16 SP2MZC JO94FL 20W 5/8
17 SQ2SIT/p JO94ER 4W Teleskop 1m
18 SQ2NIB/m - 5W Helical
19 SQ2MMS/p JO94HC 5W 5/8
20 SQ2MTF/p JO94HH 5W 1/4
21 SP2BRN JO94GK 10W UV200
22 SQ2GCC JO94BN 50W X510
23 SP2WPY JO94FL 5W X550
24 SQ2MMO JO94CO 50W X200
25 SP2GUC JO83SQ 50W X400
26 SQ2NUL JO94EO 25W Big Star
27 SP2BME/p JO94GD 2W Helical
28 SQ2MTB JO94JC 5W X510
29 SP2EHP JO94GN 5W X300

8. Stacja sztabowa nie odbierała stacji: SQ2NUG, SQ2NIB/m, SQ2MTF/p i
SP2BME/p. Komunikaty od tych stacji były przekazywane przez inne stacje
uczestniczące w ćwiczeniach.

9. Mapa stacji biorących udział w ćwiczeniach:

10. Największe odległości od stacji sztabowej:
-stacjonarna SP2GUC 102km
-zainstalowana w terenie SQ2OIC/2 59km
-przewoźna SQ2OFS/m 37km
-przenośna SQ2MMS/p 38km

11. Otrzymaliśmy informacje, e próbowały take wziąć udział w ćwiczeniach
stacje DX-owe: SQ5IZM oraz SQ9PID. Ze stacja SQ9PID przeprowadzono
próby emisja SSB.

12. Dziękujemy za przesłane uwagi droga elektroniczna od SQ2RSK i
SQ2SIT/p

Sprawozdanie sporządził Marcin SQ2BXI

Pobierz wersję PDF

 

Zarząd

Prezes SP2HQY Dariusz Mankiewicz
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Wiceprezes SQ2RH Roman Hennig
Wiceprezes SP1ZZ Adam Sławski

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący  SQ2IHP Rafał Machol
Członek komisji  SQ2OFX Stefan Wieczorek 
Członek komisji  SP2FWC Jan Kupski 

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 18:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca, od 17:00 do 18:30
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660