Najnowsze wiadomościMSK Renifer 2021

Jak już informowaliśmy na stronie forum SP7PKI (strona forum PKI) a przede wszystkim na stronie spotkania http://mskrenifer.pl po rocznej przerwie, spowodowanej obostrzeniami covidowymi odbędzie się Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców „Renifer 2021”. Do tej pory spotykaliśmy się kilkukrotnie w Bachorzu. W tym roku, jak było podane we wcześniejszych komunikatach (Zapowiedź , Komunikat nr 1 ) spotykamy się w Swornychgaciach w Ośrodku Wypoczynkowym „Psia Góra” https://psiagora.pl/ Dobry socjal, ciekawa okolica, a od Bachorza to tylko 14 km dalej zobacz na mapie.. Ci, którzy ...

Biuro POT PZK w sierpniu 2021

W czwartek 12 VIII 2021 biuro będzie czynne od 17:30 do 19:00.Można odebrać i wysłać karty QSL, załatwić sprawy organizacyjne.Wojciech SP2ALTSekretarz OT09

Stanisław SP2GNB SK

Do naszej wiadomości z dużym opóźnieniem dotarła smutna wiadomość o śmierci w dniu 21.08.2021 roku śp. Stanisława Antoniego Bruskiego SP2GNBZ naszego środowiska odszedł kolejny kolega, człowiek wielu talentów i pasji, zajmujący się nie tylko krótkofalarstwem, bowiem drugim jego hobby to było modelarstwo lotnicze.Stanisław pracował jako nauczyciel akademicki i posiadał stopień doktora nauk technicznych.Msza święta i pogrzeb odbyły się w dniu dzisiejszym - 27 sierpnia 2021.Cześć Jago pamięci!Zarząd POT PZK

Składki członkowskie na rok 2021

Informujemy, że wysokość składki na 2021 rok nie uległa zmianie i przedstawia się następująco:Rodzaj składkiKwota ZGKwota OTWpłataSkładka członka zwyczajnego12040160Składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia9040130Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia301040Składka cżłonka nadzwyczajnego30030Składka cżłonka wspomagającego20020Wpisowe01010Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki oddziałowej nie uległa zmianie i w 2020 roku będzie taka jak w latach ubiegłych. Składkę członkowską, jako sumę składki odziałowej i odpowiedniej składki do ZG wpłacamy wyłącznie na konto oddziału. Wpłaty ...

Marian SP2MW SK

4 XII 2020 r odszedł od nas znany wielu kolegom śp. Marian Zbroiński SP2MW ex. SP2HPM członek PZK oraz klubu SP2KAC - od początku swojej kariery krótkofalarskiej z zamiłowania uczestnik zawodów krajowych i międzynarodowych i łowca DX-ów.Pogrzeb 12 grudnia o godzinie 11 na cmentarzu w Nowym Porcie w Gdańsku.Spoczywaj w pokoju! Cześć jego pamięci!Zarząd POT PZK

Jerzy SP2GUY SK

Ze smutkiem zawiadamiamy, że nie żyje nasz kolega śp. Jerzy Szafek - SP2GUY.Znany w naszym środowisku kolega zginął tragicznie ok. 20 czerwca 2020 roku.Ostatnie pożegnanie naszego tragicznie zmarłego Kolegi Jurka SP2GUY odbędzie się we wtorek 7 lipca:Msza Św. zostanie odprawiona w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Słowackiego 79 w Gdańsku Wrzeszczu o godzinie 9.00.Wystawienie urny z prochami w kaplicy na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku o godzinie 11.30.Cześć Jego Pamięci!

Edmund SP2CI SK

Ze smutkiem zawiadamiamy, ze 1.XI.2020r. odszedł z naszego grona śp. Edmund Michaelis SP2CIPrezes Warmińsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Radiokomunikacji Amatorskiejim. Tadeusza Odrowskiego oraz klubu SP4YZWCześć Jego Pamięci!Zarząd POT PZK

Sprawozdanie z Walnego Zebrania POT PZK  2020

10.03.2020 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie naszego oddziału terenowego.Frekwencja wyniosła 22,8% (trzydziestu trzech uczestników plus jedno pełnomocnictwo), co razem dało trzydzieści cztery mandaty.Na zebraniu obecny był Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców w osobie Piotra SP2JMR.Zebranie poprowadził Dariusz SP2HQYPodczas zebrania:Dokonano wyboru delegatów na Zjazd Krajowy PZK. Delegatami zostali: Roman SQ2RH i Wojciech SP2ALTDokonano wyboru zastępców delegatów. Zastępcami zostali: Michał SP2IQW oraz Rafał SQ2IHP.Wręczono Odznakę Honorową PZK koledze Dariuszowi SP2HQY.

Dyżur Zarządu POT w październiku 2019

Ostani czwartek w październiku wypada w przeddzień święta Wszystkich Świętych. Zapewne tego dnia będziemy zajęci odwiedzinami grobów bliskich. Z tego względu dyżur Zarządu zostaje przeniesiony na czwartek 24 października. Natomiast biuro 31.X.2019 będzie nieczynne.Zapraszamy do odwiedzin 24.X.2019.Włodek SP2GCE, Wojtek SP2ALT

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu POT PZK - 2020

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.Zgodnie § 35 ust. 5 Statutu PZK zawiadamiamy, iż w dniu 10.03.2020 roku o godz. 18:00 w pierwszym terminie lub o godz. 18:15 w drugim terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w celu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zebranie odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3-go Maja 27/31.Planowany porządek obrad:1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa POT PZK,2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania POT PZK,3. Przyjęcie ...